TƯ VẤN ISO 22000: 2018 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

Giới thiệu dịch vụ tư vấn, lợi ích từ hoạt động tư vấn chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) theo tiêu chuẩn ISO 22000: 2018

Hoạt động đào tạo, tư vấn triển khai áp dụng hệ thống quản lý ATTP theo tiêu chuẩn ISO 22000: 2018 của NPG Việt Nam nhằm giúp cho khách hàng nắm chắc các khái niệm, thuật ngữ, các nguyên tắc cơ bản và yêu cầu của hệ thống quản lý ATTP mà khách hàng áp dụng cho tổ chức của mình. Đoàn chuyên gia tư vấn NPG Việt Nam sẽ tư vấn hướng dẫn cho quý khách hàng các kỹ năng xây dựng, thực hiện và áp dụng hệ thống văn bản, quy trình thủ tục bao gồm đầy đủ trong phạm vi Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm của khách hàng đã đăng ký.

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ kiến nghị và đưa ra các đề xuất cho mỗi khách hàng về thông tin hệ thống quản lý ATTP áp dụng được xác định dựa trên bối cảnh của tổ chức; xem xét đánh giá các quá trình hoạt động, các nguồn lực của tổ chức liên quan đến việc triển khai xây dựng, thực hiện và áp dụng hệ thống an toàn thực phẩm nhằm giúp tổ chức đạt được các mục tiêu của mình.
Trong quá trình triển khai thực hiện dịch vụ, chúng tôi luôn áp dụng nguyên tắc 8D để giải quyết các vấn đề và đưa ra giải pháp tư vấn quản lý toàn diện giúp khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh trong hệ thống quản lý một cách nhanh chóng, thích hợp hoặc những vấn đề khó khăn hơn mà tổ chức của bạn đang gặp phải.

Ngoài ra hoạt động đào tạo, tư vấn của NPG Việt Nam giúp cho khách hàng nắm chắc các yêu cầu cơ bản các điều khoản tiêu chuẩn hệ thống quản lý ATTP ISO 22000: 2018 để có thể đảm bảo năng lực thực hiện áp dụng một cách hiệu lực, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro và sự lãng phí đồng thời thu được những giá trị lợi ích từ việc áp dụng hệ thống quản lý ATTP, nâng cao hiệu suất các quá trình hoạt động trong tổ chức.

Đối tượng & thời gian áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000: 2018

Hoạt động đào tạo, tư vấn theo tiêu chuẩn ISO 22000: 2018 có thể áp dụng cho cho tất cả các tổ chức trong chuỗi thực phẩm, bất kể quy mô và độ phức tạp. Các tổ chức trực tiếp hoặc gián tiếp bao gồm, nhưng không giới hạn, các nhà sản xuất thức ăn, nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, thu hoạch thực vật và động vật hoang dã, nông dân, nhà sản xuất nguyên liệu, nhà sản xuất thực phẩm, nhà bán lẻ và tổ chức cung cấp dịch vụ ăn uống, dịch vụ vệ sinh, vận chuyển, lưu trữ và phân phối dịch vụ, nhà cung cấp thiết bị, làm sạch và khử trùng, vật liệu đóng gói và các vật liệu tiếp xúc thực phẩm khác.

Tổ chức cần xác định bổ sung các yêu cầu của khách hàng, đối tác và sản phẩm, dịch vụ của mình trong chuỗi cung ứng và chuỗi cung ứng toàn cầu, kể cả các yêu cầu của pháp luật.

Thời gian áp dụng Hệ thống quản lý ATTP  ISO 22000: 2018 phụ thuộc vào loại hình, quy mô, mức độ phức tạp hay sản phẩm, dịch vụ cung cấp của tổ chức. Tổ chức cần xác định trong khoảng thời gian hợp lý đủ để hệ thống quản lý ATTP áp dụng được kiểm tra, đánh giá phù hợp và đáp ứng với các yêu cầu.

Các nội dung cần chuẩn bị từ khách hàng đối với hoạt động tư vấn chứng nhận ISO 22000: 2018

 1. Chỉ định người đầu mối phụ trách công tác liên hệ, triển khai ISO tại đơn vị.
 2. Sắp xếp thời gian, nguồn lực cần thiết phối hợp trong các đợt làm việc của đoàn chuyên gia NPG VIỆT NAM Quốc tế.
 3. Phân công trách nhiệm các nhân sự thực hiện dự thảo, xây dựng hệ thống văn bản và thực hiện áp dụng.
 4. Cải thiện một số điều kiện cơ sở hạ tầng nhà máy nhằm nâng cao hiệu suất quá trình, giảm thiểu các rủi ro.
 5. Phối hợp hiệu quả và tương tác thường xuyên với văn phòng NPG Việt Namđể đảm bảo đáp ứng tiến độ đề ra

Quy trình tư vấn chứng nhận ISO 22000: 2018

 1. Xác nhận thông tin khách hàng: địa điểm, quy mô, phạm vi áp dụng.
 2. Đánh giá điều kiện và bối cảnh của tổ chức (có thể thực hiện tại cơ sở khách hàng).
 3. Tiến hành khóa đào tạo nhận thức tiêu chuẩn ISO 22000: 2018, đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý ATTP.
 4. Hướng dẫn xây dựng hệ thống văn bản quy trình, hướng dẫn thực hiện ISO 22000: 2018.
 5. Hướng dẫn thực hiện áp dụng hệ thống văn bản quy trình và cách thức duy trì văn bản hồ sơ kết quả thực hiện.
 6. Hướng dẫn đánh giá nội bộ hệ thống quản lý ATTP theo tiêu chuẩn ISO 19011, cách thức lập báo cáo phát hiện đánh giá.
 7. Hướng dẫn biện pháp hành động khắc phục, phòng ngừa và giải quyết rủi ro.
 8. Hướng dẫn hoàn thiện hệ thống văn bản chuẩn bị cho hoạt động đánh giá chứng nhận.
 9. Đánh giá chứng nhận, hành động khắc phục sau chứng nhận và nhận giấy chứng chỉ ISO 22000: 2018.

Chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000: 2018

Khách hàng sẽ được NPG Việt Nam hỗ trợ các thủ tục đăng ký cho đến khi hoàn tất hoạt động đánh giá chứng nhận cấp chứng chỉ ISO 22000: 2018 theo đúng thủ tục. Khách hàng có thể lựa chọn một trong các dấu công nhận Quốc gia (VICAS) hoặc dấu công nhận Quốc tế (UKAS, ANAB, JAS-ANZ …) trên chứng nhận ISO 22000: 2018.

Chứng nhận ISO 22000: 2018 có hiệu lực trong 3 năm và khách hàng sẽ được đánh giá giám sát 2 lần/ 3 năm để duy trì hiệu lực chứng chỉ đã được cấp.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *