TƯ VẤN IATF 16949 – HTQL CHẤT LƯỢNG NGÀNH Ô TÔ

Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 (VDA 6.1 – VDA 6.3): là phiên bản đầu tiên về Hệ thống Quản lý Chất lượng ngành Ô tô được phát triển bởi Hiệp Hội Xe Ô tô Thế Giới (IATF – International Automotive Task Force) ban hành vào năm 2016. IATF 16949:2016 được Hiệp Hội Ô tô Thế Giới (IATF) […]

TƯ VẤN ISO 13485: 2016 – HTQL CHẤT LƯỢNG DỤNG CỤ Y TẾ

Các nội dung và yêu cầu cần triển khai đối với Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2016 – Thiết lập và duy trì một hệ thống quản lý chất lượng  / Tư vấn iso 12485 – Quản lý rủi ro cách tiếp cận để phát triển sản phẩm và thực hiện sản phẩm. – Xác […]

TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14001

ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Việc áp dụng và được chứng nhận theo ISO 14000 đối với một doanh nghiệp đảm bảo […]

TƯ VẤN ISO 27001: 2013 – HTQL AN NINH THÔNG TIN

Giới thiệu dịch vụ tư vấn, lợi ích từ hoạt động tư vấn chứng nhận Hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) theo tiêu chuẩn ISO 27001: 2013 Hoạt động đào tạo, tư vấn triển khai áp dụng hệ thống ISMS theo tiêu chuẩn ISO 27001: 2013 của NPG Việt Nam nhằm giúp […]

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG ISO 50001

Hiện nay, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những thách thức lớn đối với các doanh nghiệp. Thiết lập, áp dụng và duy trì Hệ thống Quản lý Năng lượng theo Tiêu chuẩn ISO 50001:2018 được coi là giải pháp hữu hiệu cho vấn đề quản lý năng […]

TƯ VẤN ISO 22000: 2018 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

Giới thiệu dịch vụ tư vấn, lợi ích từ hoạt động tư vấn chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) theo tiêu chuẩn ISO 22000: 2018 Hoạt động đào tạo, tư vấn triển khai áp dụng hệ thống quản lý ATTP theo tiêu chuẩn ISO 22000: 2018 của NPG Việt Nam […]

Chứng nhận ISO 45001:2018 – Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Tiêu chuẩn ISO 45001:2018 ra đời nhằm đảm bảo cho đội ngũ nhân viên, môi trường làm việc trong doanh nghiệp được an toàn cũng như nâng cao uy tín của một tổ chức, doanh nghiệp. Mọi doanh nghiệp, tổ chức đều cần cung cấp một môi trường làm việc lành mạnh, an toàn cho […]

Chứng nhận ISO 14064 – Hệ thống xác minh và tính toán khí nhà kính

Chứng nhận ISO 14064 – Hệ thống xác minh và tính toán khí nhà kính ISO 14064 là một tiêu chuẩn quốc tế để xác minh tự nguyện các báo cáo phát thải khí nhà kính. Sau khi xuất hiện các hệ thống bắt buộc để theo dõi, báo cáo và xác minh khí nhà […]