Cấp chứng nhận và đào tạo ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý môi trường

Chứng nhận Quản lý môi trường ISO 14001

Chứng nhận ISO 14001 chứng nhận doanh nghiệp của bạn như việc có trách nhiệm đối với môi trường, mang lại cho bạn sự ghi nhận và những cơ hội hoạt động doanh nghiệp mới. Nó giúp bạn chứng minh về việc bạn đã tận tâm như thế nào đối với việc làm giảm những ảnh hưởng môi trường của bạn cũng như đáp ứng sự mong đợi bền vững của các bên hữu quan.

Làm thế nào để được chứng nhận ISO 14001?

Chúng tôi đã làm cho quá trình chứng nhận trở nên đơn giản. Những yêu cầu của ISO 14001: Sau khi chúng tôi nhận được đơn áp dụng của bạn, chúng tôi sẽ cử một giám đốc khách hàng tới để hướng dẫn bạn và doanh nghiệp của bạn thông qua những bước sau:

  1. Phân tích thiếu sót

Đây là một dịch vụ tùy chọn trước khi đánh giá mà thông qua đó chúng tôi có cái nhìn gần hơn với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiện hành của bạn và so sánh nó với những tiêu chuẩn của HACCP. Bước này giúp chúng tôi nhận ra những khu vực cần làm việc nhiều hơn trước khi tiến hành đánh giá chính thức nhằm tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp của bạn.

  • Đánh giá chính thức

Đánh giá chính thức trải qua hai giai đoạn. Đầu tiên, chúng tôi sẽ xem lại công tác chuẩn bị cho việc đánh giá của tổ chức của bạn thông qua việc đánh giá trong trường  hợp những quy trình cần thiết ISO 14001 và kiểm soát đã được phát triển. Chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết số liệu của chúng tôi với bạn nếu như chúng tôi phát hiện những lỗ hỏng, và bạn có thể đóng lại những lỗ hỏng đó. Nếu tất cả những tiêu chuẩn được đáp ứng, sau đó chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá việc thực hiện quy trình và việc kiểm soát trong tổ chức của bạn để đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn đang hoạt động một cách hiệu quả như được yêu cầu đối với chứng nhận ISO 9001.

       3. Chứng nhận và sau khi chứng nhận

Khi doanh nghiệp của bạn đã vượt qua việc đánh giá chính thức, doanh nghiệp của bạn sẽ nhận được một chứng chỉ ISO 14001 và có giá trị trong vòng ba năm. Giám đốc khách khàng của bạn sẽ luôn giữ liên lạc trong suốt quá trình này, thường xuyên thăm quan để đảm bảo hệ thống của bạn không chỉ duy trì việc tuân thủ mà còn đảm bảo hệ thống liên tục cải thiện.

Công ty chứng nhận ISO 14001 chuyên nghiệp

APCCert (CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG) là đơn vị cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng chuyên nghiệp tại Việt Nam. Với kinh nghiệm cung cấp chứng chỉ cho nhiều công ty tại Việt Nam về chứng chỉ ISO cũng như ISO 14001, APCCERT là sự lựa chọn uy tín đối với doanh nghiệp.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *